Adelina Patti Centenary - Craig Y Nos Castle (Weddings, Accommodation and Ghost Tours) in Wales

Go to content

Adelina Patti Centenary

Things to do at the Castle
Dydd Sadwrn,  Medi 28ain
Fel rhan o Ganmwlyddiant Adelina Patti, rydym yn eich gwahodd i'n

Saturday 28th September
As part of the Adelina Patti Centenary we invite you to our Open Day

English/Cymraeg

Please visit this page regularly to read of updates and full program details as part of the Adelina Patti Celebrations.

Ewch i'r dudalen hon yn rheolaidd i ddarllen diweddariadau a manylion rhaglen lawn fel rhan o ddathliadau Adelina Patti


Back to content